Obnova kulturní krajiny v zaniklé obci Popov u Jáchymova –

nový projekt finančně podpořený Nadačním fondem rodiny Orlických

Popov u Jáchymova – obec, jejíž historie sahá až do 13. století, zanikla náhle po odsunu sudetských Němců v 50. letech 20. století. Stopy lidské činnosti od té doby ustupují bujné vegetaci a málokdo si dnes dovede představit, jak zde byly rozmístěny domy, kde byla políčka, kde byly zahrady a kudy se chodilo k místní kapličce. Krajina, kterou člověk po staletí utvářel, pomalu mizí. Přesto však si místo udržuje silného genia loci a zaslouží si, abychom se pokusili uchovat zbytky kulturní krajiny, která je připomínkou naší společné historie.

Díky finančnímu příspěvku od Nadačního fondu rodiny Orlických, který jsme získali na konci minulého roku, budeme moci v letošním roce udělat na Popově opět spoustu práce. Vyčistíme prostor od náletových dřevin a vybrané stromy ošetříme zdravotním řezem. Zajistíme stádečko ovcí, které zde necháme chvilku pást, abychom trochu oživili degradované travnaté plochy. Protože víme, že zde v minulosti bývala i voda, pokusíme se ji najít, a půjde-li to, vykopeme i studnu. V říjnu pak uspořádáme další Podzimní Popovídání.

Máte-li chuť nám pomoci, budeme moc rádi – každá šikovná ruka se hodí, každá nápaditá hlava je vítána.

Pokud nám chcete cokoliv sdělit, můžete na mail: .

Úprava a čištění od náletových dřevin na Popově – 2015

Stejně jako v minulém roce, i letos se staráme o to, aby Popov trochu prokoukl. Proto se snažíme na Popově sekat přerostlé porosty travin a křovin. Na tuto činnost jsme získali dotaci od Karlovarského kraje, za což děkujeme.

Jak se Popov postupně mění se můžete podívat v galerii.

Svatba na Popově

Na jaře roku 2015 ožil Popov událostí, kterou už dlouho nezažil. Konala se zde svatba! Děkujeme za poskytnutí těchto fotografií a přejeme hodně štěstí na společné cestě životem Karlo a Jane.

Kaja&Jan_svatebcane Kaja&Jan_smalll_00211